Valmista on! – Kaksi tuoretta teosta taidealueella

Valmista on! – Kaksi tuoretta teosta taidealueella

Karakallion taidealueelle on valmistunut taidetta. Tiina Herttuan ja Pixel Panchon teokset käsittelevät ihmisen suhdetta luontoon. Tärkeä teema, jota voi lähestyä monin tavoin.

Tiina Herttuan yhteisötaideteos

Kuvataiteilija Tiina Herttuan liki tuhannesta laatasta muodostuva yhteisötaideteos on valmis. Teoksen toteutus aloitettiin keväällä 2018 Karakallio Creative -hankkeen lanseerauksen yhteydessä. Tyhjiä laattoja maalattiin pitkin vuotta erilaisten tapahtumien taidetyöpajoissa sekä alueen kouluissa ja päiväkodeissa järjestetyissä työpajoissa – pala palalta syntyi valtava määrä luontoaiheisia maalauksia. Kesän mittaan laatat löysivät paikkansa Karatalon ulkoseinältä ja muodostavat nyt yksityiskohtaisen kokonaisuuden, jonka taiteilijan maalaama tunnelmakerros sitoo kauniisti yhteen.

Karatalon seinä ei ole entisensä. Tiina Herttuan yhteisötaideteos valmistui loppukesästä. Kuva: Ilkka Vuorinen 

Tiina Herttua käsittelee taiteessaan ihmisen suhdetta luontoon ja toisiin ihmisiin. Karakallioon syntyneessä teoksessa yhdistyy paikallisten kädenjälki sekä työpajoissa syntyneet pohdinnat omasta asuinympäristöstä ja luonnosta. Tutustuessaan Karakallioon Herttua viehättyi alueen kauniista metsistä ja kallioista, ja taideteoksen väreiksi valikoitui muun muassa kallion, jäkälän ja havumetsän sävyjä. Yhteisötaideteos ihastuttaa osoitteessa Kotkatie 4.

Voimakas festivaaliteos puhuttelee

Valtakunnallisen Upeart Festival 2019 -taidetapahtuman ensimmäinen teos valmistui Karakallioon italialaisen taiteilijan Pixel Panchon maalaamana. Robotiikkaa ja scifi-kaikuja inhimillisiin teemoihin sekoittavasta tyylistä sekä maailman nurjaan puoleen pureutuvista teemoista tunnettu taiteilija toteutti festivaaliteoksena modernin tulkinnan muinaisesta Leda ja joutsen -myytistä. Luontoa ylistävä teos ‘Winter is coming. Time to migrate again.’ on maalattu art nouveaun hengessä ja se antaa tilaa erilaisille tulkinnoille. Muraali sijaitsee osoitteessa Kalasääksentie 10.

Pixel Pancho ‘Winter is coming. Time to migrate again.’, Espoo, 2019. Kuva: Ilkka Vuorinen
Katse korkealle. Pixel Panchon teos kurkistaa puiden katveesta. Kuva: Ilkka Vuorinen

Vinkki: Taidealueen kaikkiin pysyviin teoksiin voi tutustua teosportfoliossamme sekä tietysti paikan päällä Karakalliossa. Teosportfolio päivittyy nyt tiuhaan!Valmista on! – Kaksi tuoretta teosta taidealueella

Done, and done! – Fresh artwork in the art district

There are two new pieces of art in the Karakallio art district. The theme of both Tiina Herttua’s and Pixel Pancho’s work is the relationship between human and nature – an important theme that can be approached in many ways. 

Tiina Herttua’s community artwork

Artist Tiina Herttua’s  crowdsourced piece of art, which consists of nearly a thousand tiles, is now complete. The creation of the piece began in the spring of 2018 in conjunction with the launching of the Karakallio Creative project. The tiles were painted in art workshops hosted at several events, as well as in schools and day care centers in the area. Bit by bit, a huge number of nature themed paintings was created. As summer progressed, each tile found its place on the outside wall of Karatalo community center, and together they form a detailed whole that is beautifully tied together by an atmospheric layer painted by the artist.   .

The wall of Karatalo is not what it used to be. Tiina Herttua’s community artwork was completed in early fall. Photo: Ilkka Vuorinen

In her art, Tiina Herttua discusses the relationships of humans, both with nature and with each other. The Karakallio piece combines the handiwork of the local population with their thoughts on their living environment and nature. As she got to know Karakallio, Herttua was charmed by the beautiful forests and rocky outcrops. That’s why, among others, the colors of stone, lichen, and coniferous forest were chosen for the piece. The artwork can be found and admired at the address Kotkatie 4. 

Powerful festival piece provokes thought 

The first artwork for the nationwide art event Upeart Festival 2019 was painted in Karakallio by the Italian artist  Pixel Pancho. The artist, known for his style that mixes robotics and sci-fi elements with very human themes, as well as subjects that cut into the dark underbelly of the world, painted a modern interpretation of the ancient myth of Leda and the Swan. The artwork, titled ‘Winter is coming. Time to migrate again.’ is an ode to nature in the spirit of Art Nouveau, and it leaves room for different interpretations. The mural is located at the address Kalasääksentie 10.

Pixel Pancho ‘Winter is coming. Time to migrate again.’, Espoo, 2019. Photo: Ilkka Vuorinen
Looking up to the sky. Pixel Pancho’s mural peeks from behind the trees. Photo: Ilkka Vuorinen

Tip: You can see all the permanent works of the art district in our portfolio, and of course in real life in Karakallio. The portfolio is updated frequently so keep an eye out for new art!